Personalet

Shanthini

Pædagog i Vuggestuen

Jonna L

Pædagog i Vuggestuen

Jonna C

Medhjælper i Vuggestuen

Anette

Medhjælper i Vuggestuen

Anita

Medhjælper i Vuggestuen

Louise

Pædagog i Børnehaven

Jette

Medhjælper i Børnehaven

Annette

Pædagog i Børnehaven

Lisa

Pædagog i Børnehaven

Casper

Medhjælper i Børnehaven

Pernille

Medhjælper på alle stuer

Jesper Engkær Scheving Thing

Leder