Tema 2

Sociale kompetencer

Social kompetence er et menneskeligt redskab i forhold til at lære andre færdigheder, og for at kunne udvikle disse, er det vigtigt at børnene oplever en tryg hverdag.


Mål:

 • Lære børnene at samarbejde og indgå i sociale fællesskaber.
 • At lære børnene at tage hensyn til hinanden, at hjælpe hinanden og tolerere det som er anderledes.
 • At børnene oplever fællesskabet.
 • At være passiv engageret (lyttende) og være aktiv deltagende.
 • At børnene skal lære at respektere/ tage hensyn til hinanden og vente på tur.
 • At lære det enkelte barn at være en god ven.


Metoder:

 • Fri leg inde og ude (dukkekrog, sanglege, spil, puderum, tegne/male, sand- kasse, spille fodbold).
 • Voksenstyrede aktiviteter ( førskole, sangleg, spil, salen, fællessamlinger, svømmehal og koloni).
 • De voksne er rollemodeller
 • At de voksne er iagttagende og støttende i at børnene danner venskaber.
 • At de voksne er stabile og giver tryghed.